CMAT दिएका बिद्यार्थीहरूका लागि नेपाल कमर्श क्याम्पसमा अध्ययन गर्न चाहने सम्पूर्ण इच्छुक बिद्यार्थी आवेदकहरूले आन्तरिक फारम अनिवार्य बुझाउनु पर्ने सम्बन्धि सुचना ।